bild på en lotus

Parterapi

De flesta partnerrelationer går upp och ner i en dynamisk rörelse, precis som många andra saker i livet. Men ibland har rela­tionen gått för långt ner, eller varit dålig för länge. Kanske har ni alltför många kon­flikter, det kan ha skett otrohet eller så känns din partner avlägsen och inte lika nära som ni var förr. Då kan det vara bra att ta in en helt opartisk tredje part, en psyko­log, som hjälper er hitta nya vägar framåt. Psyko­logen är ingen domare som kommer säga till er vem som gör rätt och vem som gör fel, vilket många är rädda för ska hända. Istället är hon där för att hjälpa er kommu­ni­cera med varandra så att ni förstår er själva och varandra bättre, och därifrån aktivt kan välja hur ni vill vara med varandra.

bild på två huvuden med frågetecken

Hur går parterapi till?

Det är fördelaktigt att i början av terapin kartlägga ert förhållande ordentligt. Det görs under de tre första sessionerna, och första samtalet ses ni till­sammans alla tre: du, din partner och psyko­logen. Då får ni berätta om hur ni har det tillsammans och vad ni vill ha hjälp med.

Sen är det bra att träffa psykologen en gång var utan att partnern är med, där ni var för sig kan prata om sådant som tidigare relations­mönster och erfaren­heter av rela­tioner som kan påverka dig nu.

Därefter ses vi alla tre igen vid det fjärde tillfället, och då kommer psyko­logen berätta för er sin kartläggning kring vad relations­problemen har sin grund i, vad som håller dem vid liv och vilka styrkor som framkommit hos er som par. Hon kommer då också ge förslag på hur ni kan arbeta till­sammans i terapin, vilket många gånger innebär fokus på att träna på att uttrycka käns­lor och behov, ge och ta emot uppskattning, förbättra förmågan att lyssna till varandra och även att träna på konfliktlösning. Det är vanligt att ni när ni går i parterapi får kon­kreta övningar och uppgifter med er hem så att ni kan öva och arbeta mellan sessionerna.

bild på ikon i en lotus

En parterapisession varar 75 minuter

bild på en lotus med prickar

På Fenix Terapi kan du få hjälp med:

KONTAKT

bild på en hittasymbol

Spångatan 20 A, Malmö

bild på en telefonsymbol

0733-147 333

bild på en emailsymbol

camilla[at]fenixterapi.se

SE ALLA KONTAKTUPPGIFTER

scrolla upp