bild på en lotus

Om psykologen

Bild på psykologen

Vem är Camilla?

PTP–psykologen Camilla Puskaric Schön har i hela sitt liv varit väldigt intresserad av människan och dennes tankar, processer och utveckling. Hur förstår, möter och hanterar vi livet med allt vad det innebär av förändring, val, kriser, glädje­ämnen och sorger? Camilla är som person ständigt nyfiken, och en sökare existentiellt som alltid vill förstå och lära sig mer. Det har lett till ett flertal utbild­ningar i 3 olika länder inom bland annat ledarskap, samtals­terapi, filosofi, beteende­­vetenskap, idé- och lärdoms­historia, coachning och konst. Sedan 2009 driver Camilla Fenix Terapi där käns­lorna, kroppen, tankarna och själen alla har en naturlig plats.

Bild på stenar i en hög

Metoder och individanpassning

Camilla är utbildad psykolog med psykolog­examen från Köpen­hamns universitet, och hon arbetar främst utifrån metoderna com­passions­fokuserad terapi (CFT), mindfulness, psyko­dyna­misk terapi (PDT) och kognitiv beteende­terapi (KBT), men hon har även utbild­ning i ACT och schema­terapi. För att säkerställa att de metoder som används är hjälp­samma och de som passar bäst för just dig, där du är i livet just nu, används sedan våren 2021 utvärderings- och dialog­­­verktyget Feedback Informed Treatment (FIT) kontinuerligt.

Camillas specialområden

Relationella problem och anknyt­nings­problematik, stresshantering, svårigheter att hantera känslor, självkritik och skam, andlighet/spiritualitet/existentiella frågor, livskriser samt personlig utveckling är alla områden där Camilla kan erbjuda specifik kunskap och följsam guidning.

bild på en lotus med prickar

SAGT OM CAMILLA

KONTAKT

bild på en hittasymbol

Spångatan 20 A, Malmö

bild på en telefonsymbol

0733-147 333

bild på en emailsymbol

camilla[at]fenixterapi.se

SE ALLA KONTAKTUPPGIFTER

scrolla upp