bild på en lotus

Konsultation

En konsultation kan innefatta många olika saker, det kan bland annat innebära att psyko­logen fungerar som psyko­logisk kunskapsbas för utveck­ling av appar, böcker, filmer eller digitala plattformar. Men det kan även betyda att psyko­logen är ett bollplank eller mentor. Det kan också handla om coachning och stöd riktat till chefer och personal i le­dande befattningar, för en pro­fessionell och personlig utveckling i för­hållande till sin profession.

bild på ikon i en lotus

Längden på en konsultation anpassas efter dina behov

bild på en lotus med prickar

På Fenix Terapi kan du få hjälp med:

KONTAKT

bild på en hittasymbol

Spångatan 20 A, Malmö

bild på en telefonsymbol

0733-147 333

bild på en emailsymbol

camilla[at]fenixterapi.se

SE ALLA KONTAKTUPPGIFTER

scrolla upp