Psykoterapi i centrala Malmö

Under livets gång stöter vi alla på olika sorters svårigheter, och ibland är det problem som vi inte kan komma till rätta med på egen hand. Då kan det vara bra att tala med en utomstående och professionell person. Hos en psykolog får du hjälp att förstå hur olika problem och svårigheter kan hänga samman med invanda mönster i beteenden, känslor och tankar och på så sätt försöka reda ut varför svårigheterna uppstår. Och tillsammans undersöker vi möjligheter till förändring.

Olika skäl att börja i psykoterapi, eller samtalsterapi som det ibland även kallas, kan vara svårigheter i relationer, oro, nedstämdhet, stress eller kroppsliga besvär som högt blodtryck, huvudvärk och muskelspänningar. Andra vanliga anledningar är förluster, håglöshet, brist på engagemang och en negativ självbild. Det kan även handla om mer otydliga svårigheter eller en vilja att utvecklas och förstå dig själv bättre.

Samtalens mål kan vara att nå ökad självkännedom, komma igenom en kris, upptäcka både hinder och inre resurser eller att förstärka identiteten och nå en meningsfull förståelse av din livssituation. Och att med hjälp av dessa insikter hitta mer användbara och konstruktiva sätt att hantera situationen.