Att gå i psykoterapi. Att gå i psykoterapi, eller samtalsterapi som det ibland kallas, innebär att du med hjälp av en psykolog blir medveten om vad det är som gör att du inte mår eller fungerar så som du vill, om vad som har format dig i livet och hur psykologiska, fysiska och sociala faktorer samverkar och påverkar dig och ditt liv som det är just nu. Tillsammans med psykologen utforskar du var det är du har fastnat, vad inom dig som håller emot, vad du behöver och vart du vill komma. Därmed får du möjlighet att medvetet påverka och välja ditt liv i nuet. Du får hjälp att hitta inre resurser som kommer att bistå dig genom livets upp- och nedgångar. Att gå i terapi innebär därför att man tar ansvar för sitt liv.

Anledningar till att börja i terapi. Olika skäl att börja i psykoterapi, eller samtalsterapi som det ibland även kallas, kan vara oro, nedstämdhet, svårigheter i relationer eller en vilja att få hjälp att förstå och hantera sina känslor. Andra vanliga anledningar är stress eller en vilja att prata om och bearbeta sin barndom och en negativ självbild. Det kan även handla om mer otydliga svårigheter eller en vilja att utvecklas och förstå dig själv bättre. Samtalens mål kan vara att nå ökad självkännedom, komma igenom en kris, upptäcka både hinder och inre resurser eller att förstärka identiteten och nå en meningsfull förståelse av din livssituation. Och att med hjälp av dessa insikter hitta mer användbara och konstruktiva sätt att hantera situationen.

En tredje part. I terapin finns det någon utomstående som lyssnar utan att värdera. Det gör det lättare att prata om svåra saker, den totala tystnadsplikt som omfattar sessionerna underlättar också. Ibland behöver man någon utomstående och neutral person, så som en psykolog är, för att våga närma sig det som är svårt, eller för att bolla tankar, idéer och funderingar med.

Hur går det till?

Informationstid. Allra först bokar du in en informationstid, där du och psykologen  pratar i 90 minuter. Där berättar du om dig själv, definierar tillsammans med psykologen vad det är du vill ha hjälp med och du har möjlighet att ställa frågor och berätta om vilka förväntningar du har på terapin. Men framför allt är det en möjlighet för dig att känna efter om du vill inleda ett samarbete med psykologen. Mycket forskning visar att oavsett terapiform så är förtroendet för  psykologen det viktigaste för terapins framgång. Våga därför lita på din magkänsla under detta första samtal!

Hur? Till skillnad från många metoder som enbart fokuserar på intellektet och tankarna så tar vi på Fenix Terapi hänsyn till hela dig och din kropp, själ, tankar och känslor. Tyngdpunkten ligger på samtal och dialog där psykologen lyssnar aktivt och empatiskt på dig, såväl som ställer frågor för att vägleda dig till dina egna svar och lösningar. Men även andra verktyg används när de är lämpliga för att nå fram till djupt liggande känslor och föreställningar. Dessa verktyg är guidade meditationer, visualisering av inre bilder, gestaltövningar, avslappning samt skrivande. Ibland händer det att du kanske får en uppgift att utföra hemma och ta med sig till nästa session.

Hur ofta ska man gå? Generellt så är det för många mest effektivt att gå en, eller ibland två gånger i veckan. Men det är högst individuellt och vi har alla olika ekonomiska, praktiska och tidsmässiga förutsättningar för att gå i terapi. Om det inte är möjligt att gå veckovis kan man naturligtvis gå mer sällan, men det kan bli svårare att hålla utvecklingsprocessen igång. Om träffarna sker så sällan som var tredje vecka eller mer sällan så blir det snarare en fråga om stödsamtal än om psykoterapi.

Hur många gånger ska man gå? Eftersom vi är olika och har olika problem i livet som vi behöver hjälp med varierar det för varje person. Men det är ett djupt förändringsarbete som inte går på en natt, all terapi tar tid och för en del handlar det om många månader eller år. I en del fall och situationer kan det dock vara mest gynnsamt att gå ett mindre antal gånger, men terapeuten används då mer som ett bollplank.

Avslutande. Målet är att du med tiden ska bli din egen terapeut eller psykolog, så att du kan hantera de hinder som dyker upp i livet framöver utan att fastna i tidigare mönster och fallgropar. När du känner dig redo för att avsluta terapin sätter vi ut ett datum för detta och ägnar några av de sista sessionerna åt summera, reflektera och avsluta terapin. För en del passar det bäst att mot slutet av terapin fasa ut träffarna och ha längre intervall mellan varje för att slutligen avsluta helt.