Att gå i psykoterapi 

Att gå i psykoterapi eller samtalsterapi, innebär att du med hjälp av en psykolog blir medveten om vad det är som gör att du inte mår eller fungerar så som du vill, om vad som har format dig i livet och hur psykiska, fysiska och sociala faktorer samverkar och påverkar dig och din nuvarande livssituation. Tillsammans med psykologen utforskar du var det är du har fastnat, vad inom dig som håller emot, vad du behöver och vart du vill komma.

Därmed får du möjlighet att medvetet påverka och välja ditt liv i nuet. Du får hjälp att hitta inre resurser som kommer att bistå dig genom livets upp- och nedgångar. Att gå i terapi innebär därför att man tar ansvar för sitt liv.

 

Anledningar till att börja i terapi

Olika skäl att börja i psykoterapi, eller samtalsterapi som det ibland även kallas, kan vara oro, nedstämdhet, svårigheter i relationer eller en vilja att få hjälp att förstå och hantera sina känslor. Andra vanliga anledningar är stress eller en vilja att prata om och bearbeta sin barndom och en negativ självbild. Det kan även handla om mer otydliga svårigheter eller en vilja att utvecklas och förstå dig själv bättre.

Samtalens mål kan vara att nå ökad självkännedom, komma igenom en kris, upptäcka både hinder och inre resurser eller att förstärka identiteten och nå en meningsfull förståelse av din livssituation. Och att med hjälp av dessa insikter hitta mer användbara och konstruktiva sätt att hantera situationen.

I terapin finns det någon utomstående som lyssnar utan att värdera. Det gör det lättare att prata om svåra saker, den totala tystnadsplikt som omfattar sessionerna underlättar också. Ibland behöver man någon utomstående och neutral person, så som en psykolog är, för att våga närma sig det som är svårt, eller för att bolla tankar, idéer och funderingar med.