Att gå i psykoterapi

Att gå i psykoterapi eller samtalsterapi, innebär att du med hjälp av en psykolog blir medveten om vad det är som gör att du inte mår eller fungerar så som du vill, om vad som har format dig i livet och hur psykiska, fysiska och sociala faktorer samverkar och påverkar dig och din nuvarande livssituation. Tillsammans med psykologen utforskar du var det är du har fastnat, vad inom dig som håller emot, vad du behöver och vart du vill komma.

Därmed får du möjlighet att medvetet påverka och välja ditt liv i nuet. Du får hjälp att hitta inre resurser som kommer att bistå dig genom livets upp- och nedgångar. Att gå i terapi innebär därför att man tar ansvar för sitt liv.

I terapin finns det någon utomstående som lyssnar utan att värdera. Det gör det lättare att prata om svåra saker, den totala tystnadsplikt som omfattar sessionerna underlättar också. Ibland behöver man någon utomstående och neutral person, så som en psykolog är, för att våga närma sig det som är svårt, eller för att bolla tankar, idéer och funderingar med.