Vem är Camilla? PTP – psykologen Camilla Puskaric Schön har i hela sitt liv varit väldigt intresserad av människan och dennes tankar, processer och utveckling. Hur förstår, möter och hanterar vi livet med allt vad det innebär av förändring, val, kriser, glädjeämnen och sorger? Camilla är som person ständigt nyfiken, och en sökare existentiellt som alltid vill förstå och lära sig mer. Det har lett till ett flertal utbildningar i 3 olika länder inom bland annat ledarskap, samtalsterapi, filosofi, beteendevetenskap, idé- och lärdomshistoria, coachning och konst. Sedan 2009 driver Camilla Fenix Terapi där känslorna, kroppen, tankarna och själen alla har en naturlig plats.

Metoder och individanpassning. Camilla är utbildad psykolog med psykologexamen från Köpenhamns universitet, och hon arbetar främst utifrån metoderna compassionsfokuserad terapi (CFT), mindfulness, psykodynamisk terapi (PDT) och kognitiv beteendeterapi (KBT), men hon har även utbildning i ACT och schematerapi. För att säkerställa att de metoder som används är hjälpsamma och de som passar bäst för just dig, där du är i livet just nu, används sedan våren 2021 utvärderings- och dialogverktyget Feedback Informed Treatment (FIT) kontinuerligt.

Camillas specialområden. Relationella problem och anknytningsproblematik, stresshantering, svårigheter att hantera känslor, självkritik och skam, andlighet/spiritualitet/existentiella frågor, livskriser samt personlig utveckling är alla områden där Camilla kan erbjuda specifik kunskap och följsam guidning.