En konsultation kan innefatta många olika saker, det kan bland annat innebära att psykologen fungerar som  psykologisk kunskapsbas för utveckling av appar, böcker, filmer eller digitala plattformar. Men det kan även betyda att psykologen är ett bollplank eller mentor. Det kan också handla om coachning och stöd riktat till chefer och personal i ledande befattningar, för en professionell och personlig utveckling i förhållande till sin profession.