Informationstid

Allra först bokar du in en informationstid, på det sättet träffas du och terapeuten mellan 1-3 gånger. Där berättar du om dig själv, definierar tillsammans med terapeuten vad det är du vill arbeta med och du har möjlighet att ställa frågor och berätta om vilka förväntningar du har på terapin. Men framför allt är det en möjlighet för dig att känna efter om du vill inleda ett samarbete med terapeuten. Mycket forskning visar att oavsett terapiform så är förtroendet för terapeuten det viktigaste för terapins framgång. Våga därför lita på din magkänsla under dessa första samtal!

Hur?

Till skillnad från många metoder som enbart fokuserar på intellektet och tankarna så tar vi hänsyn till hela dig och din kropp, själ, tankar och känslor. Tyngdpunkten ligger på samtal och dialog där terapeuten lyssnar aktivt och empatiskt på dig, såväl som ställer frågor för att vägleda dig till dina egna svar och lösningar. Men även andra verktyg används när de är lämpliga för att nå fram till djupt liggande känslor och föreställningar. Dessa verktyg är guidade meditationer, inre bilder, målning, gestaltövningar, avslappning samt skrivande. Ibland händer det att du kanske får en uppgift att utföra hemma och ta med sig till nästa session.