Informationstid

Allra först bokar du in en informationstid, där du och samtalsterapeuten och pratar i 90 minuter. Där berättar du om dig själv, definierar tillsammans med psykologen vad det är du vill ha hjälp med och du har möjlighet att ställa frågor och berätta om vilka förväntningar du har på terapin. Men framför allt är det en möjlighet för dig att känna efter om du vill inleda ett samarbete med psykologen. Mycket forskning visar att oavsett terapiform så är förtroendet för  psykologen det viktigaste för terapins framgång. Våga därför lita på din magkänsla under detta första samtal!

Hur?

Till skillnad från många metoder som enbart fokuserar på intellektet och tankarna så tar vi hänsyn till hela dig och din kropp, själ, tankar och känslor. Tyngdpunkten ligger på samtal och dialog där psykologen lyssnar aktivt och empatiskt på dig, såväl som ställer frågor för att vägleda dig till dina egna svar och lösningar. Men även andra verktyg används när de är lämpliga för att nå fram till djupt liggande känslor och föreställningar. Dessa verktyg är guidade meditationer, inre bilder, gestaltövningar, avslappning samt skrivande. Ibland händer det att du kanske får en uppgift att utföra hemma och ta med sig till nästa session.