Informationstid

Allra först bokar du in en informationstid, där du och psykologen  pratar i 90 minuter. Där berättar du om dig själv, definierar tillsammans med psykologen vad det är du vill ha hjälp med och du har möjlighet att ställa frågor och berätta om vilka förväntningar du har på terapin. Men framför allt är det en möjlighet för dig att känna efter om du vill inleda ett samarbete med psykologen. Mycket forskning visar att oavsett terapiform så är förtroendet för  psykologen det viktigaste för terapins framgång. Våga därför lita på din magkänsla under detta första samtal!

Hur?

Till skillnad från många metoder som enbart fokuserar på intellektet och tankarna så tar vi hänsyn till hela dig och din kropp, själ, tankar och känslor. Tyngdpunkten ligger på samtal och dialog där psykologen lyssnar aktivt och empatiskt på dig, såväl som ställer frågor för att vägleda dig till dina egna svar och lösningar. Men även andra verktyg används när de är lämpliga för att nå fram till djupt liggande känslor och föreställningar. Dessa verktyg är guidade meditationer, inre bilder, gestaltövningar, avslappning samt skrivande. Ibland händer det att du kanske får en uppgift att utföra hemma och ta med sig till nästa session.

Hur ofta ska man gå?

Generellt så är det för många mest effektivt att gå en, eller ibland två gånger i veckan. Men det är högst individuellt och vi har alla olika ekonomiska, praktiska och tidsmässiga förutsättningar för att gå i terapi. Om det inte är möjligt att gå veckovis kan man naturligtvis gå mer sällan, men det kan bli svårare att hålla utvecklingsprocessen igång. Om träffarna sker så sällan som var tredje vecka eller mer sällan så blir det snarare en fråga om stödsamtal än om psykoterapi.

Hur många gånger ska man gå?

Eftersom vi är olika och har olika problem i livet som vi behöver hjälp med varierar det för varje person. Men det är ett djupt förändringsarbete som inte går på en natt, all terapi tar tid och för en del handlar det om många månader eller år. I en del fall och situationer kan det dock vara mest gynnsamt att gå ett mindre antal gånger, men terapeuten används då mer som ett bollplank.

Avslutande

Målet är att du med tiden ska bli din egen terapeut eller psykolog, så att du kan hantera de hinder som dyker upp i livet framöver utan att fastna i tidigare mönster och fallgropar. När du känner dig redo för att avsluta terapin sätter vi ut ett datum för detta och ägnar några av de sista sessionerna åt summera, reflektera och avsluta terapin. För en del passar det bäst att mot slutet av terapin fasa ut träffarna och ha längre intervall mellan varje för att slutligen avsluta helt.