Individanpassning av terapin till dig. Vi människor är alla olika, och det som är hjälpsamt för dig är inte nödvändigtvis det som är behjälpligt för en annan person även om ni har samma problem. På Fenix Terapi anpassas psykoterapin enligt vad som fungerar för just dig, just nu.

FIT - Feedback Informed Treatment. För att ta reda på vad det är som fungerar för dig används sedan våren 2021 ett system som kallas FIT. Det är ett evidensbaserat dialog- och utvärderingsredskap som används när du träffar psykologen för säkerställa att du få utbyte av terapin och att ni är på rätt spår. Innan eller efter terapisessionen får du svara på 4 frågor på din mobil, och ibland läggs en stund i slutet av en session på att prata om hur du trivs med terapin och vad som kanske behöver ändras för att det ska passa dig bättre. När du och psykologen har hittat ett sätt att arbeta tillsammans som passar dig bra så kommer ni successivt använda er mindre av verktyget för att sedan sluta helt.