Individanpassning av terapin till dig 

Vi människor är alla olika, och det som är hjälpsamt för dig är inte nödvändigtvis det som är behjälpligt för en annan person även om ni har samma problem. På Fenix Terapi anpassas psykoterapin enligt vad som fungerar för just dig, just nu.

FIT – Feedback Informed Treatment

För att ta reda på vad det är som fungerar för dig kommer FIT implementeras, med start våren 2021. Det är ett evidensbaserat dialog- och utvärderingsredskap som används när vi ses för säkerställa att du få utbyte av terapin och att vi är på rätt spår. Vi kommer lägga ca 2 minuter i början av vår session på det, och ytterligare några minuter i slutet av sessionen. När vi har hittat ett sätt att arbeta tillsammans som passar dig bra så kommer vi successivt använda oss mindre av verktyget för att sedan sluta helt.