Hem        Ljudfiler      Om terapeuten      Priser       Kontakt     


Regressionsterapi

Regressionsterapi innebär att du i terapeutiskt syfte förflyttar sig i tid och rum och gör en vandring i ditt inre landskap. Metoden erbjuder ett kraftfullt verktyg för att arbeta med de underliggande orsakerna till dina problem och skapar förutsättningar för att få mer insikt i vem du är.

Regressionsterapi tar till vara och stärker dina självläkande och kreativa resurser så att dessa blir en tillgång i mötet med känslor, upplevelser och minnen som är hindrande i ditt liv. Eftersom terapin riktar sig till fantasin, dina inre bilder och din intuition blir en del av det som tidigare varit omedvetet medvetandegjort. Det har kanske hittills bara visat sig på sätt som varit besvärande för dig som till exempel svårförståeliga känslomässiga reaktioner, psykosomatiska besvär eller problem i relationer.