Om terapeuten

Jag heter Camilla Puskaric Schön och jag har i hela mitt liv varit väldigt intresserad av människan och dennes tankar, processer och utveckling. Därför utbildade jag mig till beteendevetare och tog en universitetsexamen i praktisk filosofi. Jag började efterhand att coacha unga kvinnor i United Sisters regi (en del av Fryshuset) efter coachutbildning, och fick ett Rotarystipendium som möjliggjorde fortsatta psykologistudier i USA.

Därefter utbildade jag mig till samtalsterapeut inom psykodynamisk psykoterapi med existentiell inriktning (så kallad steg 1-utbildning, grundutbildning i psykoterapi) på St. Lukas, gruppledare inom Teaching recovery techniques (TrT) som är en KBT-baserad metod för att behandla trauma, samt certifierad handledare inom sorgbearbetning. Jag driver sedan 2009 Fenix Terapi där jag arbetar utifrån ett holistiskt synsätt där kroppen, tankarna, känslorna och själen alla har en naturlig plats. Jag vidareutbildar mig kontinuerligt, bland annat inom stresshantering, familjeterapi och KBT. I dagsläget sker vidareutbildningen inom schematerapi, ACT (Acceptance and Commitment Therapy), mindfulness och CFT (Compassion Focused Therapy).